باشگاه کوهنوردان آزاد خراسان

کوهنوردی ما با برنامه است اما بدون تشکیلات

» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦ :: بازهم قله چغر هزار مسجد -تیرماه 1396
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٦ :: چمن - فرودین 1396
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٥ :: صعود سراسری به قله تک دو کاشمر - بهمن 1395
» جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥ :: توچال - دی 1395
» چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٥ :: چمن (ها) - آبان و دی 1395
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥ :: صعود به قله بینالود به مناسبت روز جهانی پست - مهر 1395
» پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥ :: کیش، پول پر - تیر 1395
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٥ :: آزمون مربیگری برف و یخ - ناکامی دوباره - اردیبهشت 1395
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: برنامه ناتمام شیرباد - اردیبهشت 1395
» چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥ :: قله چمن جایی برای بی جایی - دی 1394
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤ :: قله قوچگر - تعارفی به کوه - آذر 1394
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤ :: تشرف به حج
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ :: ماه مبارک رمضان - تیرماه 1394
» جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤ :: قله شاه شهیدان - کوهرنگ - خرداد 1394
» جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: دره کشوه - گلمکان - فروردین 1394
» چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤ :: قله بیدستان صعودی خانوادگی
» پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳ :: قله سپیددر(ملکوه) صعودی با طعم زمستانی
» یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳ :: قله زشک بدل از قله بلور فریمان - آبان 1393
» دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳ :: قله جانستون - مهرماه 1393
» جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ :: شرکت در دوره پیشرفته برف - خرداد 1393
» شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳ :: صعود سرارسری کوهنوردان خراسان - قله فلسکه
» چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: وقتی در مقابل باد شیرباد کم آوردم
» شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳ :: باز هم مرغ دلم میل چمن کرده است
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢ :: قله خشچال - قزوین - مهرماه 1392
» دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ :: شب مانی بر روی چمن، آمادگی برا ی صعود به دماوند
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢ :: آبگرم خلیل آباد - مستوره ای زیبا - اردیبهشت 92
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: جانستون، ناکامی دوباره - خرداد 1392
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢ :: سیخستون - فروردین 1392
» دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: در سوگ پدر
» یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢ :: صعود سراسری خواف - اسفند 91
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ :: قله چمن بازهم - بهمن 91
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شب مانی انفرادی بر روی خلج
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: پلنگ چال
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: شیرباد
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: دره امرودک
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: تا سه نشه بازی نشه
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: شرکت در دوره مربیگری کوهپیمائی برای سومین بار
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: جانستون تلاشی ناموفق
» پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ :: صعود به قله گنو بندرعباس - دوچرخه سواری دور قشم
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ :: قلعه ماد
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: دره شمخال به روایت دیگر
» سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠ :: راهپیمائی در دره زشک
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠ :: الموت به تنکابن - قله سیالان
» سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠ :: دره شمخال
» یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠ :: جنگل ابر
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠ :: کوهپیمائی سبک در ماه مبارک رمضان
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠ :: و بازهم شیرباد
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: صعود انفرادی به آزادکوه
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: شیرباد شبانه
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: شرکت در تست دوره مربیگری
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: قله خلنو
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: قله کمردمرد - کاشمر - فروردین 90
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: بازهم خلج
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: فلسکه
» دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠ :: صعود سراسری بینالود
» چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩ :: قله دارآباد تهران - دی ماه 89
» چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩ :: قله نظرگاه - آب نطلبیده مراد است - آذر 89
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: گل گشت اژدرکوه - آبان 89
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: صعود انفرادی به شیرباد - فصل جدید کوهنوردی ام - 5 آبان 1389
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: دوچرخه سواری از خلج تا گلستان - 23 مهر 1389
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: بینالود- شهریور 1389
» چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩ :: تا سه نشه بازی نشه - قله زشک
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: تخت سلیمان برنامه ای ناکام
» شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩ :: برنامه خانوادگی به چشمه کردینه
» دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩ :: یامان داغی
» شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: بالاخره رویای هزار مسجد به وقوع پیوست
» یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ :: صعود قلم
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: صعود به شیرباد از دولت اباد جا مانده از هزارمسجد
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جوپار، قله ای که با دلهره رفتم
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: قله هفت شاخ کاشمر
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: قله چمن یادی از گذشته
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: قله شیرباد از مسیر دولت آباد
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: صعود به هزار کرمان
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: راهپیمائی عمومی باشگاه کوهنوردان خراسان - چشمه قلقل به کنگ( زشک)
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: تمرین سنگنوردی سبک
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ :: قله زشک برنامه سبک ماه مبارک رمضان
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: پیمایش طالقان - دره سه هزار ‘ حرکتی با بیم و امید
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: پیمایش مسیر طالقان - دره سه هزار تنکابن
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: صعود قلم برنامه ای موفق - مرداد ماه 1388
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: قله توچال - فرصتی برای با هم بودن - تیرماه 88
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: قله هزار مسجد - باز هم نشد برای سومین بار
» دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸ :: دماوند - بارگاه سوم - بهمن 1387
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ :: آخرین برنامه اجرا شده
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید