باشگاه کوهنوردان آزاد خراسان

کوهنوردی ما با برنامه است اما بدون تشکیلات

جنگل ابر

به نام خدا

برنامه جنگل ابر را با همراهی علی تیموری جواد دزیانی هادی خاوری و پارسا (پسرم) در روزهای پنج شنبه جمعه و شنبه اجرا کردیم. نکته جال توجه این بود که بدلیل اینکه راننده ای که ما را به ابتدای مسیر رساند ابتدای راه اصلی جنگل را اشتباه گرفت - البته اصلا بلد نبود - و ما مسیری را پیمودیم که تاکنون هیچ کوهنوردی طی نکرده است. مسیر ما جاده خاکی ماشین رو تا روستای شیرین آباد بودخوشمزه

در این برنامه از بسطام و آرامگاه شیخ بایزید بسطامی و امامزاده آنجا همچنین آرامگاه شیخ حسن خرقانی نیز بازدید کردیدم.

 

+ اسمعیل دزیانی ; ٩:۱٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
    پيام هاي ديگران ()