باشگاه کوهنوردان آزاد خراسان

کوهنوردی ما با برنامه است اما بدون تشکیلات

وقتی در مقابل باد شیرباد کم آوردم

دی ماه 1392

عزم رفتن به قله شیرباد به همراه مرتضی داشتم. در کوچه باغهای زشک دوبار در سربالائیهای برفی گرفتار شدیم که آنهم بدلیل پراید بودن ماشینمان بود. در هر حال حوالی عصر راهپیمائی را شروع کردیم. یک ساعت مانده به جانپناه تسلیم شدم در حالی که باد شیرباد خسته ام کرده بود.... مرتضی با تعجب از تصمیم برگشت من مرا نگریست و ... برگشتیم...

+ اسمعیل دزیانی ; ٩:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()