باشگاه کوهنوردان آزاد خراسان

کوهنوردی ما با برنامه است اما بدون تشکیلات

صعود سرارسری کوهنوردان خراسان - قله فلسکه

بهمن ماه 1392

از ناکامی قبلی در برنامه شیرباد خیلی پکر بودم. برای همین صعود سراسری فرصتی بود برای بازیابی. با معرفی واحد رفاه و ورزش و حمایت آقای عصاران که زحمت هماهنگی و پرداخت ورودی برنامه را متقبل شدند در این برنامه شرکت کردم. نکته قابل توجه در این برنامه سردی بسیار زیاد هوا در شب قبل از صعود بود که بنابر بعضی از شایعات تا منفی 30 درجه هم رسیده بود. در چادر من هم آقای میثم رودکی از اعضا تیم کولونی مهمان بودند.

+ اسمعیل دزیانی ; ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
    پيام هاي ديگران ()