قله زشک برنامه سبک ماه مبارک رمضان

یا غافرالخطیئات یا مجیب الدعوات

مثل سالهای گذشته و به جهت حفظ آمادگی روانی و جسمانی برنامه قله زشک را پیاده کردیم.  در دوسال گذشته برنامه قله شیرباد از رودخانه را برگزار کردیم که متاسفانه بدلیل عدم آمادگی دوستان و نداشتن لباس گرم در هیچکدام به قله نرسیدیم.  در برنامه پارسال فقط 50 دقیقه تا قله داشتیم که بچه ها منصرف شدند. به همین جهت برنامه امسال را قله زشک گذاشتیم که مشکلی برای دوستانی که آمادگی کمتری دارند پیش نیاید.

روز شنبه 15 رمضان المبارک به اتفاق هادی، علی تیموری، علی حسینی، جواد ثنائی و خودم بعد از ساعت کار اداری به سمت زشک رفتیم.  از آنجائی که لطف زشکیهای عزیز همیشه نصیب ما می شود اینبار هم فیض بردیم.  قبل از ابرده تابلو زده بودند راه زشک بسته است و به یک راه انحرافی اشاره کرده بود.  خلاصه حدود 50 دقیقه ای در جاده های خاکی سرگردان بودیم و نهایتا به راه اصلی برگشتیم.  آنجا را برای گازکشی کنده بودند و عرض جاده کم شده بود.

مقارن اذان مغرب روی قله زشک چادر زدیم.  سالهای پیش چادر نمی بردیم و لرز پس از خوردن با توجه به کمی لباس بعضی دوستان اذیتمان می کرد.  دوستان همه افطار آورده بودند ولی با توجه به تازه داماد بودن آقای حسینی و افطاری که همسرشان همراهشان کرده بود نیازی به افطاریهای خودمان نشد.  نهایتا 12 شب منزل بودم.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید