همراه با کوهنوردان خراسان در برنامه ماهانه - چشمه پونه - آذر 1393

با مساعدت اداره کل پست استان خراسان رضوی که پنج صبح ایاب ذهاب همکاران را از انتهای بلوار وکیل آباد اجرا را کرد در برنامه ماهانه هیئت کوهنوردی خراسان رضوی شرکت کردیم. در این برنامه دوستان حسن مظلوم، حمید آهنی، علی حسینی، علی تیموری و محمد مهدی دزیانی شرکت داشتند. یکی از اهداف حضور شخص خودم در این برنامه این بود که حکم مربیگری کوهنوردی ام را که امضای رئیس فدراسیون نداشت و در این برنامه نیز آقای زارعی مهمان برنامه بودند را به امضای ایشان برسانم که سر قله موفق به این کار شدم. برنامه در ساعت 8 صبح با صبحانه ای که میزبان آن باشگاه احد بود خاتمه یافت. جا دارد از زحمت آقای نقی پور و علی حسینی که متقبل ایاب ذهاب در رفت و برگشت بودند نیز تشکر کنم.

/ 0 نظر / 11 بازدید