جوپار، قله ای که با دلهره رفتم

به نام حضرت دوست

آذرماه مرتضی - برادرم که عضو گروه کوهنوردی صها است - گفت، گروه قصد دارد صعودی زمستانی به جوپار برگزار نماید. من قبلا وصف جوپار را که قله ای فنی است شنیده بودم اما چون برنامه تا زمان تحقق آن که معلوم نبود چه وقتی است، فاصله داشت، زیاد آن را جدی نگرفتم. تا اینکه بهمن ماه فرا رسید و مرتضی یکشنبه خبر داد که چهارشنبه گروه برای تهران به کرمان برای 6 نفر بلیط گرفته، اگر تمایل به آمدن داری اعلام کن. من هم بداهتا گفتم بله و برای سه شنبه بلیط مشهد-تهران گرفتم. سری هم به اینترنت زدم و چند گزارش برنامه خواندم. گزارش برنامه خواندن همان و مردد شدن (یا بعبارت صحیح دلهره پیدا کردن )در رفتن به جوپار همان، به دلیل فنی بودن مسیر، آن هم در زمستان. این دلهره را حتی در صعود زمستانی به دماوند هم تجربه نکرده بودم. به مرتضی هم مختصری از وضعیت مسیر را شرح دادم. در آنطرف هم بچه های هم گروه مرتضی یکی یکی منصرف می شدند. و مرتضی مرتب با تماس تلفنی از حضور قطعی من استعلام می کرد. و من هم با قاطعیت بله می گفتم با اینکه در دل طوفانی برپا بود. بگذریم. چند ساعت مانده به حرکت مرتضی زنگ زد و گفت به احتمال قوی برنامه لغو خواهد شد. ما هم گفتیم هرچه باداباد. و در دلم خوشحال شدم که هم اعلام انصراف نکردم و هم برنامه اجرا نشد. بالاخره زنگ آخر مرتضی خبر از برگزار شدن برنامه با حضور من، خودش و سرپرست آقای علی مومنی می داد. با خودم فکر کردم تا جانپناه هم که بروم کلی کار کردم. هر چند که تا جانپناه دو تیکه ناجور دره نجیب و خرپران را مقابل رو داشتیم.  اولین برخورد با آقای علی مومنی در راه آهن تهران بود با کوله بلند، پهن و سنگین با دستهائی که بارهای اضافه را حمل می کردند. شروع سفر با رودربایستی شروع شد. کوپه شش نفره به لطف انصراف سه نفر در اختیار ما بود و بلیطهای انان را پس نداده بودند. یادم رفت اشاره کنم که قبل از حرکت اتمام حجت کردند که بدلیل عدم عضویت رسمی من در گروه مسئول عواقب احتمالی حوادث فقط خودم خواهم بود.

صبح، راه آهن کرمان را با یک ماشین پیکان عتیقه متعلق به آقا داود که با دوسوخت گاز و بنزین کار می کرد به سمت منطقه ترک کردیم. از شانس ما بنزین تمام کرد و گاز هم همچنین. و ما برگشتیم به کرمان بنزین زدیم و باز برگشتیم.

ادامه دارد....

/ 1 نظر / 7 بازدید