تمرین سنگنوردی سبک

یا هو

به منظور مرور تکنیکهای ساده سنگنوردی که در دوره کارآموزی سنگ نوردی گذرانده بودیم پیشنهاد شده یک برنامه سبک سنگ که به مرور گره ها و صعود دیواره و فرود از آن اختصاص داشت برگزار کنیم.  هرچند که ما در  زمینه سنگنوردی خیلی جدی فعالیت نداریم.  در هر حال قرار شد روز دوشنبه 24 شهریورماه بلافاصله بعد از ساعت کار اداری به منطقه خلج و سنگ الله اکبر و سنگ سیاه برویم.  حسب اتفاق هوا بسیار گرم بود و روزه ماه مبارک هم فعالیت ما را محدود می کرد.  تیم متشکل از هادی،  مجتبی و من بود.  جواد ثنائی هم منصرف شد.  البته مجتبی دیرتر به ما پیوست زمانی که من و هادی کارگاه را آماده کرده بودیم.  خلاصه دو سه ساعتی مشغول سنگنوردی بودیم. گروه دیگری هم در سنگ سیاه مشغول بودند.  قصد داشتیم ما هم به آنها ملحق شویم که منصرف شدیم.  تصمیم به بازگشت که گرفتیم متاسفانه شاهد چپ شدن یک دستگاه پیکان در جاده بودیم.  مجتبی بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و خوشبختانه در حدود فقط 7 دقیقه بعد شاهد حضور اورژانس بودیم.  جالب اینجاست که شاهد دوتا دوتا از هر گروه مربوط به یک تصادف بودیم یعنی چند دقیقه بعد یک امبولانس دیگر،  چند دقیقه بعد دو گروه پلیس و نهایتا دو دستگاه جرثقیل.

با اینکه برنامه را خیلی سبک و با کندی انجام دادیم اما به شدت تشنه شدیم بطوریکه در هیچ یک از روزهای دیگر ماه مبارک من روزه را با آب افطار نمی کردم.

/ 0 نظر / 29 بازدید