شرکت در دوره پیشرفته برف - خرداد 1393

دو سالی بود مصمم به شرکت در دوره پیشرفته برف بودم. خبر برگزاری کلاس در مشهد زمانی به من می رسید که کلاس تمام شده بود. بنابراین کشیک اخبار هیئتها و گروههای دیگر استانها  را می کشیدم. یک گروه در ساری بدلایلی از تشکیل کلاس انصراف داد و نهایتا موفق شدم در هیئت نوشهر این دوره را بگذرانم. کلاس با چهار نفر با مدرسی آقای تشکیل شد و جالب اینکه هر کدام از ما  از یک شهرستان بودیم.از کلاردشت، نوشهر، تنکابن، مشهد و مدرس هم از همدان.دوره در قرارگاه جدید  رودبارک در حالی برگزار شد که غیر از ما و سرایدار آن کسی دیگری در آنجا نبود. محیط صمیمی و خوبی ایجاد شده بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید