غار کارده - اسفند 1396

مرتضی که حس غارنودیش تحریک شده بود پس از دو بار تلاش برای غارنوردی(غار اوله که اولیش ناموفق بود) این بار پیشنهاد غار کارده را داد. مجوز برنامه را هم که همسرشان بود را با خود همراه کرد....

/ 0 نظر / 20 بازدید