قله چمن 2 برنامه ای با بادهای فراوان - آذر 1397

با مرتضی (اخوی) رفتیم چمن 2. هوا خیلی خوب ولی روی ارتفاع باد شدیدی می آمد. بعد از چمن 1، باد یک معظل اصلی بود . آنقدر که باتون را هنگام گام بداشتن منحرف می کرد. بدلیل این باد به محض رسیدن به قله به دره سرازیر شدیم که انتخاب خوبی بود چرا که اولا از شر باد راحت شدیم دوم اینکه ما این دره را تجربه نکرده بودیم. از بقیه دوستان وارفته هم چیزی نپرسید. یا در خدمت خانواده بودند یا از ماموریت برگشته بودند و خسته یا یک چیز دیگر.

رویهمرفته لذتی خاص از این برنامه به ما رسید.

/ 0 نظر / 8 بازدید