دوچرخه سواری گلگشتی چمن بید- گرمه - گالیکش - مهر 1397

قرار بود با بر وبچه های جلال فولادی و تقی نوراللهی که فعالیتهایشان نه برنامه دارد و نه تشکیلات بریم دوچرخه سواری ساری البته دو مسیر سنگین کوهستانی. جلال تحقیقات خوبی انجام داده بود و به اتفاق هادی در یک نشست هم اندیشی پیشنهاد دادیم فقط یک برنامه را اجرا کنیم. یعنی دریاچه ای در جاده دودانگه. جلال هم تقریبا قبول کرد. از طرفی یکی از همکاران هم که ذائقه طبیت گردی خوبی دارد - آقا غلام تاجروی - مسیر گرمه گالیکش را توصیف کرده بود و به اجرای این برنامه هم فکر می کردم. شب جلال با دوستانش به قله زو رفتند و ما هر چی ریسیده بودیم پنبه کردند و نهایتا ایشان تصمیم گرفتند همان برنامه را اجرا کنند. من هم به هادی گفتم بیا با اینها تا همان مقصد اول برویم و بعد از ایشان جدا شویم که قبول نکرد و ما هم برنامه چمن بید گالیکش را اجرا کردیم. ساعت 21 چهارشنبه سوار بر اتوبوسهای گرگان مشهد را ترک کردیم و نزدیک اذان صبح بعد از چمن بید در سه راهی گرمه از اتوبوس پیاده شدیم....

/ 0 نظر / 9 بازدید