شرکت در دوره مدرسی کوهپیمائی

شهریار کرج - دی 1392

پس از موفقیت در دوره مربیگری کوهپیمائی و به منظور تکمیل مدارج مربوطه در دوره مدرسی که در شهریار کرج برگزار شد شرکت نمودم. در این دوره حدود 100 نفر شرکت کرده بودند و حضور خراسانیها چشمگیر بود. خوشبختانه در این دوره هم پذیرفته شدم و متظرم تا مدرک آن صادر شود تا بتوان فصل دیگری از فعالیتهایم را ادامه بدهم.

-

/ 0 نظر / 42 بازدید