برنامه خانوادگی به چشمه کردینه

به نام خدا

اهل منزل که عموما از کوهنوردی من تلویحا یا صراحتا گله مندند پیشنهاد اجرای یک برنامه خانوادگی را مطرح کردند. که البته من هم استقبال کردم. چند مسئله پیش روی ما بود مکان برنامه، وسیله نقلیه، و تدارکات. من ابتدا دولت اباد را مطرح کردم که با توجه به دوری آن مورد قبول واقع نشد. بعد چشمه کردینه جاغرق مطرح شد که مورد قبول واقع گردید. مقرر شد کل نفرات به جاغرق برویم از آنجا نفرات به دو گروه تقسیم شوند گروهی که مایل به پیاده روی بودند  و گروهی که تمایل به پیاده روی نداشتند. که گروه اخیر  با وانت از مسیر مربوطه منتقل می شدند. شب برنامه امکانات لازم تهیه شد. صبحانه را هر خانواده بایستی برای خود می آورد. علیرغم ابراز تمایل نفرات برای پیاده روی تنها ٧ نفر در پیاده روی شرکت کردند و بقیه با وانت به چشمه کردینه رفتند. برنامه را را نهایتا با جوجه کباب به پایان رساندیم. علیرغم تصور من که فکر نمی کردم برنامه خانوادگی را هم می شود با نظم برگزار کرد برنامه خوبی اجرا شد.

در این برنامه پدر و مادر، همشیره ها و دامادمان، برادرانم و عروس ها و فرزندان آنها حضور داشتند.

/ 0 نظر / 17 بازدید