قله زشک بدل از قله بلور فریمان - آبان 1393

قصد داشتیم برنامه قله بلور که در روستای غرقاب زار فریمان قرار دارد را اجرا کنیم که متاسفانه وسیله نقلیه فراهم نشد. بجای آن رفتیم قله زشک با همراهی حمید آهنی، محمدمهدی دزیانی و علی تیموری

/ 0 نظر / 20 بازدید