آبشار چهارتکاب فریمان - تیرماه 1393

ما در روز 19/4از محل اداره پست به سمت آبشار چهار تکاب فریمان حرکت کردیم.در ابتدا به بند فریمان رفتیم که سد بسیار بزرگ و خوبی بود.سپس به آبشار رفتیم.

به آبشار که رسیدیم پیاده روی چهل دقیقه ای ما شروع شد.در مسیر پیاده روی،درختان و گیاهان مخصوص به منطقه راه را پر کرده بودند.همینطور در مسیر رودخانه ی زیبایی وجود داشت که آب آن بسیار گوارا و زلال بود.و در قسمت هایی آبشار های زیبایی وجود داشت.پس از کمی پیاده روی به بن بست رسیدیم.بع از بررسی منطقه متوجه شدیم که باید به بالای کوه می رفتیم.و همین کار را کردیم.

چون کوه شیب بسیار تندی داشت و قرار بود شب به سمت مشهد برگردیم مسیر را ادامه ندادیم و در کنار یکی از آبشار های موجود توقف کردیم.هنگام اذان افطار کردیم و پس از یک ساعت استراحت به سوی مینی بوس بازگشتیم و بعد از آن به سمت مشهد بازگشتیم.(به قلم پارسا)

/ 1 نظر / 9 بازدید