کوهپیمائی سبک در ماه مبارک رمضان

به نام خدا

مطابق روال هر سال که نیمه ماه مبارک به قله شیرباد یا زشک می رفتیم امسال با تاسیس واحد رفاه در اداره پیشنهاد اجرای این برنامه را با حمایت ایشان ارائه دادیم(من و هادی). البته مسئول اداره رفاه توصیه کرد فعلا اطلاعیه ای عمومی برای این برنامه تهیه نشود. در هر حال برنامه راهپیمائی حدود یک ساعت طول کشید و پس از صرف افطار به پائین برگشتیم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید