قله چمن با دوچرخه - شهریور 1396

صبح روز جمعه تصمیم گرفتم با دوچرخه برم قله چمن که یکم حال خودم را بگیرم. این برنامه را سالها قبل نیز اجرا کرده بودم . وقتی که با دوچرخه بیشتر از حالا رکاب می زدم. به پای چمن که رسیدم توانی در پاهام نمانده بود . برای همین صعور به قله را خیلی با تمانینه انجام دادم. 7 عصر هم رسیدم به منزل. خوبی مسیر زشک اینه که برگشتش تماما سرپائینیه

/ 0 نظر / 55 بازدید